Effektivare marknadsföring ger högre intäkter

Det är lätt att falla in i kommunikation som ger snabba köp men det krävs en annan strategi för att bygga kundlojalitet och ta nya marknadsandelar. Vi vet alla hur den traditionella köpresan ser ut. Kundens behov uppstår, ett beslut om förändring sker, informationssökande påbörjas, alternativen utvärderas och ett beslut tas. Det är lätt att jobba med marknadsföring som endast riktar sig till de kunder som redan tagit ett beslut om att välja just er. De som redan följer er på sociala medier, brukar titta in på er hemsida, besöka butiken eller kontakta just er verkstad. Den stora frågan är dock, hur får du fler personer till din kundbas? Du måste titta utanför de kanaler som endast underhåller befintliga kunder och fokusera på den skapande och vägledande marknadsföringen.

Skapande marknadsföring – Displayannonsering

Det kan exempelvis vara displayannonsering. Med skapande marknadsföring jobbar ni för att möte kunden i deras första fas, ett behov uppstår och en vilja att göra något åt det finns. Här blir varumärke och att vara top-of-mind viktigt. Ni behöver skapa räckvidd och se till att upprepa ert budskap så inte kunderna glömmer att ni finns. Att ha ett hundratal följare på Facebook är jättebra men du får inte ditt företag att gå runt på endast den andelen kunder. Dagens konsumenter är otrogna och lojaliteten är låg. De väljer det som känns bekvämt och det som kommer top-of-mind. Det är därför ni behöver jobba med skapande marknadsföring och se till att bli kundens självklara val när behovet uppstår.

Vägledande marknadsföring – Google Ads

När kunden väl har fått upp ögonen för er genom den skapande marknadsföringen behöver ni nu leda denne rätt. Det kan exempelvis vara att de såg er annons veckan innan och vill nu eftersöka lite mer på er hemsida, hitta öppettider och vägbeskrivning så de kan ta sig dit. Det är här den vägledande marknadsföringen kommer in. När kunden söker efter er behöver ni se till att bli hittad och detta gör ni bäst med hjälp av Google Ads. Kom ihåg att kunden kanske inte minns ert namn och kanske endast söker efter själva produkten, exempelvis ”skor Karlstad”. Vad är det kunden då får se? Här är det viktigt att kunden hittar just er vilket de kan göra om ni arbetat med ert SEO samt använt Google Ads för att fånga de vanligast orden era kunder söker på kopplat till era produkter. Det är på så vis det blir er vägbeskrivning som de skriver ner och inte konkurrentens.

Effektivare marknadsföring ger högre intäkter

Att jobba med en tydlig strategi och olika typer av medier beroende på i vilket stadie du vill nå kunden är också mer ekonomiskt. Att endast underhålla befintliga kunder ger antagligen högre intäkter på kort sikt men på längre sikt tappar du marknadsandelar. Likt Les Binet och Peter Field säger i deras rapport ” media in focus – marketing effectiveness in the digital era” (DN-Magasinet 2019:1), Kampanjer med räckvidd är det som ger ökad marknadsandel och ökade vinster. Det sparar alltså inte bara tid att lägga mer fokus på den skapande marknadsföringen istället för den kortsiktiga. Det ger även högre vinster på längre sikt och gör ert företag starkare jämfört med konkurrenterna.