Om oss

Om NWT Media

NWT Media är ett av Sveriges ledande mediehus som genom 17 lokala varumärken levererar lokal journalistik via sajter, appar och printprodukter. Utöver den lokala journalistiken hjälper NWT Media företag med medierådgivning, strategi och produktion av annonser, filmer och kampanjer. Som en av de första mediehusen i Sverige levererar NWT Media också bredband.

Mediebranschen är under snabb och stor utveckling där vi dagligen arbetar för att möta konsumenternas förändrade beteenden och konsumtionsmönster. Vi jobbar för att säkerställa att den lokala journalistiken fortsatt står i centrum och att den digitala produktionen och distributionen kommer till användaren när, var och hur personen helst önskar. För att lyckas med detta vidareutvecklar vi löpande våra digitala produkter och tjänster, både redaktionella och kommersiella. Detta brinner vi helhjärtat för!

I dag finns vi representerade med lokal närvaro i Värmland, Dalsland och Skaraborg.

I Karlstad finns vårt huvudkontor dit mycket av verksamheten är centraliserad. På våra lokala mediehus jobbar reportrar, mediestrateger, säljare med flera. Totalt är vi 260 anställda som jobbar inom olika områden.

Vi är ett mediehus som erbjuder lokal journalistik samt flera olika produkter inom marknadsföring

Brett utbud – Med en kärna i papperstidningen

Med ursprung som tidningshus har kärnan i verksamheten för NWT Media länge varit papperstidningen.

Än idag har papperstidningen en stark efterfrågan hos våra läsare, vilket gör att printannonser fortfarande är en av våra mest omtyckta produkter. Då tiderna har förändrats har vi växt och breddat vårt utbud.

I juli 2019 gick NWT Media in som delägare i Viva Media Group AB som är verksamma och specialiserade inom digital marknadsföring. Delägarskapet förstärker och skapar en bredare plattform med fler kanaler för annonsering och marknadsföring för våra företagskunder. Vi kan i och med Viva Media erbjuda våra kunder hjälp med SEO, SEM, Sociala medier och andra digitala kanaler. Vi värdesätter att arbeta tillsammans med er som kund och med oss behöver ni endast en kontakt vid marknadsföring av er produkt eller tjänst.

Koncernen

NWT Media AB ingår i koncernen NWT Gruppen AB, där även NWT Distribution AB, NWT Fastigheter AB, Postiljohan Lokalpost i Karlstad AB ingår. Koncernen startade under 2019 upp distribution av morgontidningen i egen regi från det egna dotterbolaget NWT Distribution AB.

Ägare och stiftelse

NWT grundades 1836 och ägs av familjerna Staffan Ander, Lars Ander och Victoria Svanberg samt av Ann-Marie och Gustav Anders stiftelse för mediaforskning.

  • Genom Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse för mediaforskning bidrar NWT Media till att främja vetenskaplig undervisning och forskning inom mediaområdet. Stiftelsen värnar om en fri press och ett fritt meningsutbyte. Här kan du läsa mer om stiftelsens arbete. NWT Media har bland annat ett nära samarbete med Karlstads Universitet, Högskolan i Skövde och Handelshögskolan i Riga.

Delägare

  • Koncernen är även delägare i mediehus i Norge, Schibsted-koncernen och Polaris Media.
  • I april 2019 startades bolaget PNV Media AB tillsammans med Västerbottens-Kurirens Media AB och det norska bolaget Polaris Media ASA. Som tillsammans är delägare av Stampen Media AB.

Hållbarhetsrapport 2022

NWT Gruppen AB:s hållbarhetsrapport redovisar koncernens övergripande verksamhet och redovisar det arbete som koncernen bedriver avseende miljö, socialt ansvar, personal samt affärsetik och mänskliga rättigheter.


Ladda ner och läs revisorernas yttrande.
Ladda ner och läs hållbarhetsrapport 2021