Bildvillkor

Det här gäller när du delar dina bilder med oss.

Stort tack för att du vill dela med dig av dina bilder till NWT Media!

Läs igenom villkoren här nedan noggrant. Genom att acceptera villkoren godkänner du att bildmaterialet publiceras på våra sajter, i våra kanaler på sociala medier och i våra papperstidningar.

VILLKOR

NWT Media AB (organisationsnummer 56194-4587) och Du har kommit överens om följande:

  • Du intygar att du själv har tagit de stillbilder/det videomaterial som du ställt till vårt förfogande.
  • Du garanterar att NWT Media AB, inklusive dotterbolag, får använda stillbilderna/videomaterialet i redigerat eller oredigerat skick, i alla medier och alla publiceringskanaler som NWT Media AB förfogar över, inklusive för publicering i sociala medier, nu och i framtiden.
  • Du är införstådd med att det inte utgår någon ersättning för upplåtandet av rättigheterna för stillbilderna/videomaterialet, om inte annat har överenskommits mellan dig och NWT Media AB.
  • Du och NWT Meda AB är överens om att rättigheterna för stillbilderna/videomaterialet inte är exklusivt för NWT Media AB, och att du därför har rätt att ge en icke-exklusiv rättighet att använda bilderna även till andra, såvida annat inte har överenskommits mellan dig och NWT Media AB.
  • Du har rätt att anges som källa till stillbilderna/videomaterialet i samband med publicering, om inte annat har överenskommits mellan dig och NWT Media AB.