Redaktionellt bokslut

På denna sida kan du ta del av summeringen och highlights från några av årets projekt i ett redaktionellt bokslut. Du hittar även bokslutet från tidigare år.

Bokslutet ger en övergripande bild av läget på våra titlar och det hårda arbete som redaktionerna har lagt ner.