Hållbar utveckling

Vår koncern är stolta över att vara en del av lösningen på några av de globala utmaningarna som världen står inför.

Vi vill hushålla och utveckla de resurser vi är givna att förvalta. De handlar om naturresurser, mänskliga resurser och ekonomiska resurser. Men det handlar också om att skydda och förvalta demokratiska värden och institutioner. Människors frihet är en av vårt samhälles grundpelare och också en grundpelare för vår verksamhet.

Vill du veta mer om hållbarhetsarbetet inom NWT Media, och övriga bolag inom NWT Gruppen, kan du ta del av vår senaste hållbarhetsrapport här:

Här hittar du hållbarhetsrapporten 2022
Här hittar du hållbarhetsrapporten 2021

Agenda 2030 är vår utgångspunkt

Vi inom NWT Gruppen har identifierat några av FNs globala mål som är mest relevanta för våra verksamheter och branscher, och vi arbetar aktivt med vårt bidrag till ett hållbart samhälle. Men vi inser också att det finns mer vi kan göra, och att vi behöver se över och utveckla vår hållbarhetsstrategi ytterligare för att nå våra mål.

Vi tror att genom att fokusera på FNs globala mål och genom att samarbeta med andra aktörer kan vi göra en verklig skillnad och bidra till en mer hållbar framtid.

Vi är engagerade i att fortsätta arbetet för att uppnå dessa mål och att utveckla vår verksamhet på ett hållbart sätt.

Mål 5 och 10

Vi arbetar för att skapa en arbetsplats som
främjar minskad ojämlikhet och jämställdhet.
Det är ett arbete som också är viktigt inom det
journalistiska uppdraget för att spegla en sann
och nyanserad bild av samhället.

Mål 7

Vi arbetar aktivt med att se över utsläpp och
hur vi hittar nya energilösningar.

Mål 8

Vi arbetar för att förbättra arbetsvillkoren inom
vår egenverksamhet, samt bidra till lokal
ekonomisk tillväxt genom samarbete med ett
traineeprogram. Mer om detta kan du läsa i traineebloggen.

Mål 11

Vår fastighetsverksamhet är med i lokala
samarbeten för att skapa hållbar
stadsutveckling.

Mål 13

Inom tryckeriet och vår transportverksamhet
tar vi extra stort ansvar att bekämpa klimat
förändringar. Detta genom att följa de lagar,
föreskrifter och bindande krav som våra företag
berörs av.

Mål 16

Målet handlar om att främja fredliga och
inkluderande samhällen för hållbar utveckling.
Genom journalistiken arbetar vi dagligen för att främja demokratiska principer och rättsstatsprincipen. Mer om mål 16 kan du läsa här nedanför.

Läs mer om FN:s globala mål på globalamalen.se

Det fria ordet – för en stark och hållbar morgondag

Mål 16, ett av FN:s globala mål för ett mer hållbart samhälle, blir en tydlig vägvisare inom NWT Media och det journalistiska arbetet.

Kärnan i vår verksamhet bygger på vårt samhällsuppdrag att stärka demokratin och stå som försvarare av den oberoende journalistiken. Vi bidrar till ett inkluderande samhälle där alla får vara delaktiga. Vårt starkast hållbarhetsverktyg är journalistiken, där våra redaktioner dagligen arbetar med att bevaka och engagerar sig i frågor som berör yttrandefrihet och andra hållbarhetsrelaterade frågor.

Vill du också vara med och skapa rättvisa, förändring och engagemang i samhället?
Spana in bland våra lediga jobb.