Medieval

Medieval, tipsen som hjälper dig!

Vilka mediekanaler ska man välja att gå med i sin marknadsföring? Ska man satsa på ett media, eller på flera? I så fall vilka? Det är lätt att gå på magkänsla och vad som känns trendigt men vad säger data & mätningarna? Group M kom nyligen med en ny rapport och vi har sammanställt det viktigaste ur den!

Innan vi tittar på Group M rapport behöver vi fundera över vilka steg konsumenter tar i sin kundresa. För att förklara detta använder vi den så kallade marknadsföringstratten. Det är en förenklad beskrivning av en kundresa med tre steg. Först kommer medvetenhet, sedan övervägande och till sist beslut. I de olika stegen i marknadsföringstratten säger teorierna att det finns olika kanaler som är bäst lämpade. En kund i första steget är mer mottaglig via en kanal medan en annan som befinner sig i övervägande-fasen är mer mottaglig i en annan. För att nå ut till kunder i de olika stegen är således en mediemix viktig när du marknadsför dig.

När det gäller det första steget, medvetenhet är nyhetsmedia som display- och printannonsering ett bra alternativ. Även displayannonsering via google eller marknadsföring på youtube. Det gäller att berätta för kunden att du finns! Vet dom inte det, eller ni inte är top-of-mind kommer de antagligen välja konkurrenten före er.

Det andra steget, som är övervägande, kan det istället passa bättre att marknadsföra sig via nativeannonsering, SEM (Search Engine Marketing) eller sociala medier. Här handlar det om att bjuda kunden på värdefull information som gör att kunden får förtroende för dig som företag och vilja veta mer om det ni erbjuder. Här blir också klick till er hemsida en mer relevant parameter.

I det sista steget, agera, handlar det om att få kunden att ta ett köpbeslut. Här blir hemsidan väldigt viktigt och ett tips är att lägga in flera call-to-actions som uppmanar kunden till köp eller offertförfrågan. Om det är en tjänst ingår det även i denna fas att påminna kunden och uppmana till användning.

Nyligen har Group M gjort en studie om vilka medier som ger mest effekt i de olika faserna. De bekräftar då bilden av att en mediemix är grunden till framgångsrik marknadsföring.

Oavsett hur känd eller inte företaget är behöver de alltså synas i alla olika steg av tratten för att skapa optimal effekt. Detta då konsumenter idag utsätts för ett konstant informationsflöde och således behöver en påminnelse om att ni finns och vad ni erbjuder. Lyckas företaget förbli top-of-mind och stanna i kundens medvetande är det större chans att kunden väljer dig när det är dags för köpbeslut.

Group M:s studie stödjer även detta då den påvisar att annonsering i nyhetsmedia skapar medvetenhet vilket ger resterande kanaler, längre ner i tratten, bättre effekt. Exempelvis ökar print- och displayannonsering ROI (Return on investment) på företagets SEM med 70 procent!!

Vi kan hjälpa dig med medier som skapar effekt genom hela kundresan. Exempelvis SEM, sociala medier, nativeannonsering, displayannonser.