Skippa säljet

Det är lätt att fastna i marknadsföring med endast säljande budskap i tron om att det skapar lönsamma affärer. Även om den direkta konverteringen kan vara enklare att se, är det viktigt att inte glömma innehåll som bygger varumärke och skapar mervärde.

Ett lönsamt bolag kräver dels lojala kunder men också att företaget vinner sällanköparna samt är duktiga på att generera nya kunder. För att göra detta krävs en bredare typ av marknadsföring.

Lojalitetsbyggande content

Ni som företag sitter på otroligt mycket kunskap om era branscher som ni själva kanske tar för givet men som andra utomstående väldigt gärna skulle ta del av. Ett smart sätt att skapa relation med sina kunder och potentiella kunder är att dela sin kunskap och komma med tips och råd som löser vardagsproblem. Genom att göra det visar ni er kompetens och att ni är beredda att dela med er av den. Det bygger förtroende och skapar mervärde, något som i förlängningen genererar mycket lönsamma affärer. Som konsument är det roligt att lära känna er som företag och följa med framför och bakom kulisserna.

Ökad kundkrets håller företaget vid liv

Det är även viktigt att inte glömma att fortsätta skapa medvetenhet och en känsla kring varumärket även om det redan är etablerat. Även om stora varumärken som Coca Cola och Nike är kända över hela världen fortsätter de marknadsföra sig och bygger upp en story och en känsla i sin reklam. I vissa fall har Nike knappt med sina logga utan bara deras slogan ”Just do it” vilket visar ännu en gång att man inte ska snöa in sig för mycket på sin logga och ett säljande budskap, utan att det är viktigt att skapa värdefullt innehåll som konsumenten kan ta del av. I Coca Colas fall är det också sällanköparna de tjänar mest pengar på vilket gör att de hela tiden måste påminna om att de finns genom att nå brett med sin marknadsföring i räckviddsmedia.

Så när ni gör er marknadsplan, se till att mixa marknadsföring som skapar varumärke och ger mervärde med säljande budskap. Då får ni absolut bäst effekt.