Lär känna Oskar Furberg

Lär känna oss som jobbar på NWT Media!

Häng med bakom kulisserna! Totalt är vi 260 anställda som jobbar inom olika områden och med olika uppgifter. Här har du möjligheten att lära känna några av våra medarbetare och få en insyn på hur det är att jobba på NWT Media. Idag säger vi:

Hej Oskar Furberg!

Du jobbar som Dataanalytiker här på NWT Media.

Berätta om dina arbetsuppgifter?

Mina arbetsuppgifter inkluderar att ta fram vissa rapporter som hjälper olika avdelningar på företaget att kunna följa till exempel kampanjer eller se till att man når det mål som man har satt upp. Detta kan göras ofta genom dashboards, som på ett enkelt och tydligt sätt kommunicerar viktiga KPI:er. Att bygga effektiva dashboards är en viktig del för att man ska kunna identifiera och följa eventuella trender, vilket främjar ett datadrivet tänk, och beslutsfattande, i verksamheten.

Jag jobbar även mycket med datavalidering, vilket är själva grunden i dataanalys. Det är viktigt att den data man senare ska analysera är kvalitativ, då man måste säkerställa så att korrekt data kommer in från våra underliggande system.


Porträtt på Oskar Furberg

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att få jobba med något man tycker är intressant, jag har alltid gillat statistik och dataanalys och det är ett område som jag tror kommer ha en fortsatt mycket spännande framtid.

Man känner ett stort ansvar då man tar fram underlag som möjliggör datadrivna beslut för verksamheten.