Räckvidd är grunden till all marknadsföring

Tänk inte bara konvertering och effekt, tänk relation.

Det är inte ovanligt att man fastnar i mätningar som visar på konvertering och effekt. Men för att något ska kunna ge effekt är det viktigt att mäta allt när det kommer till digital annonsering – i detta fall grunden till allt, räckvidd, men även så frekvens.

Det handlar om att bygga relation med dina potentiella och nuvarande kunder. Det handlar om att skapa medvetenhet, recall och top of mind runt varumärket, oavsett hur känt eller okänt det är.

För hur ska man kunna förvänta sig att kunderna kommer att välja dig i första hand och genomföra köpet om man inte exponeringar varumärket eller de produkter/tjänster som du vill sälja? Om du inte syns kommer dina konkurrent göra det och på så sätt bli förstahandsvalet. Annonserna kanske inte ger klick varje gång, men sannolikheten är större att de potentiella kunderna integrerar med varumärket varje gång det exponeras, med andra ord bygger en relation.

En bra strategi för att finnas i kundernas medvetande vid köptillfället handlar precis om att visa upp sitt budskap på ett snyggt sätt, glöm inte designen, för många personer i relevant mängd. Det är därför man också mäter frekvensen, för att undvika att budskapet bidrar med en reklamtrötthet som i sin tur kan skada varumärket.

Men vad innebär räckvidd och frekvens?

Räckvidd ger dig mätning på antal personer som har sett din annons minst en gång under din kampanjs livslängd. Det är också viktigt att skilja räckvidd med visningar, vilket inkluderar alla exponeringar sammanlagt, där en person kan ha sett din annons flera gånger.

Frekvens visar hur många gånger varje person har sett din annons i genomsnitt. Under kampanjens gång är det bra att hålla koll på frekvensen. Sviktar ditt resultat kan det i vissa fall vara nödvändigt att reglera och sätta ett frekvenstak, vilket är gränsen för hur många gånger en annons ska visas för en person. Detta för att undvika mättnaden av dina annonser.

Här kan du läsa mer om vår räckvidd