Strategi, ekonomi och verksamhetsutveckling

Hej! 

Nu är det Ho som sitter bakom tangentbordet och skriver detta inlägg. Redan ett halvår har gått sedan vi började karriärerna som traineer. Tiden flyger och i slutet på januari var det redan dags för oss att delta på Higher Ambitions tredje utbildningsmodul. 

Denna gång deltog Malin von Elern också som föreläsare som jobbar som managementkonsult på Effect Management. Det var spännande att lyssna på hennes karriär och vad hon gör nu.  

Ulvsby Herrgård

Utbildningen tog plats på Ulvsby Herrgård, där vi även hade vår första utbildning. Modul 3 handlade om strategi, ekonomi och verksamhetsutveckling och vi gick igenom 4 olika punkter. 

• Affärsplanering 

• Strategi och strategirealisering 

• Grundläggande ekonomi och ekonomiska samband 

• Ledningsgruppsarbete 

En vecka innan modulen fick vi ett mail från Maja Hedin där hon berättade om scenariot för gruppuppgiften. Dagen innan utbildningen hade vi också ett möte med Karin Dahlström, som jobbar som ekonomichef på NWT Media. Hon visade och lärde oss hur man läser årsredovisning. Hon gick igenom hur man läser en årsredovisning, vilket var till stor hjälp då man fick en grundläggande förståelse för vad alla siffror och termer i ett redovisningsdokument faktiskt betyder.

Föreläsning

Själva utbildningen bestod av 2 olika aktiviteter: föreläsning och grupparbete. Under föreläsning förklarades alla nödvändiga kunskaper inom ekonomi som vi behövde veta för att göra grupparbetet. Vi delades upp till olika grupper och vi fick att fortsätta att driva John Roos affär som var beskriven i scenariot, som vi fick att läsa innan utbildningen. Programmet som vi fick använda hette SIMBIZ. Ett simuleringsverktyg som används för träning av att leda företag och göra affär.  

Efter varje period fick vi se hur förra perioden gick och vi diskuterade vad gick dåligt och vilka åtgärder vi behöver ta för att förbättra situationen. Efter sista period, alltså period 9, samlades alla grupper i en stor lokal och presenterade sitt företags affärsmål, affärstrategi och hur det gick med gruppens affär. Det var intressant att alla fick olika resultat trots att vi alla hade liknande scenarion. För oss som inte har pluggat ekonomi efter gymnasiet var denna uppgift extremt svårt, men det var absolut lärorik!  

Det var allt för detta inlägg. Hoppas det var intressant att läsa! Vi ses nästa gång! Ha det så kul! 

Med vänliga hälsningar 

Ho Seop Jeong