NWT Media köper Skaraborgsbygden

NWT Media och Skaraborgsbygdens ekonomiska förening har idag kommit överens om att NWT Media ska köpa tidningen Skaraborgsbygden.

– Idag skriver vi ett nytt blad i Tidningen Skaraborgsbygdens historia. Genom att NWT Media förvärvar Skaraborgsbygden får tidningen tillgång till de resurser och kompetens som krävs i en bransch där förändringstakten är hög. Med detta kommer tidningen kunna fortsätta att utvecklas som en tidning för hela Skaraborg. Tidningen Skaraborgsbygdens andelsägare var helt eniga när frågan om försäljning behandlades vid föreningsstämman den 26 april säger Leif Walterum styrelseordförande i Tidningen Skaraborgsbygden.

Skaraborgsbygden har sin redaktion i Skara, men tidningen vänder sig till hela Skaraborg. Tidningen kommer ut en gång i veckan och sajten uppdateras dagligen. Tidningen har en upplaga på 7 600 exemplar och en räckvidd på 22 000 personer. 

– Köpet av Skaraborgsbygden känns mycket bra. Tidningen är mycket välskött och passar bra in i vår struktur i Skaraborg där vi redan i dag ger ut fem tidningar i Lidköping, Skövde, Mariestad, Hjo och Götene, säger Victoria Svanberg, ordförande för NWT Media och arbetande vice ordförande i moderbolaget NWT Gruppen AB.

Mediebranschen befinner sig i en snabb förändring, där lokala aktörer i dag utmanas både av stora nationella och internationella företag.

– Vi kan tillföra teknik och resurser till Skaraborgsbygden, främst på det digitala området där NWT Media gör stora satsningar. Det finns även samordningsfördelar med övriga titlar i Skaraborg där vi sammantaget får en ännu starkare marknadsposition, säger Mikael Rothsten, mediechef för NWT Media.

Ägarskiftet planeras till den 1 juni 2023.