Digital utveckling

Digital utveckling

Vår avdelning digital utveckling jobbar med digitala lösningar för medarbetare, företagskunder och läsare.

Läsmönstret har förändrats i och med övergången från papperstidningen till digital konsumtion och det ställer nya krav på våra digitala kanaler. Vi är i en spännande fas där förändringar sker snabbt och anpassningen utgår från våra användares beteenden för att säkerställa en bättre läsarupplevelse.

Vi ansvarar för utveckling av koncernens digitala arbetsverktyg och system, sajter och appar. Fokus ligger på flera olika områden däribland redaktionell utveckling, affärsutveckling (B2B & B2C), webbutveckling, analys med fokus på läsar- och kundbeteenden, annonsoptimering och GDPR. Inom detta ryms bland annat projekt kring nya digitala produkter, optimering av kundresor både för läsare och företagskunder, förbättring av redaktionella digitala arbetsverktyg med mera.

Analys

Inom digital utveckling är analys en viktig del. Inom analys arbetar vi inom flera områden för att utveckla en datadriven affärsstrategi och arbetsprocess som möjliggör tester, flöden och analyser i syfte att skapa insikter och lärdomar om våra användare och deras digitala beteende kopplat till våra produkter och tjänster – både det redaktionella och kommersiella.

Programmerare och utvecklare

Vår utvecklingshubb med programmerare och utvecklare sitter i Gdansk, Polen. Via dagliga digitala videomöten och chatt jobbar vi tätt ihop med alla våra digitala projekt.

Lär känna våra medarbetare!

Få en inblick hur det är att jobba på NWT Media.