Redaktion

Om våra redaktioner

NWT Medias redaktioner utgör en viktig roll för den svenska demokratin. Ett av våra huvuduppdrag är att granska makten.

Grunden i lokal journalistik bygger på närhet till våra läsare. Vi måste vara relevanta och engagera och ge svar på läsarnas frågor. Vi ska även guida och vägleda, inspirera och underhålla. Vi brukar prata om att vi ska ge läsarna ett journalistiskt smörgåsbord och det gäller än idag. Alltid med den lokala vinkeln i fokus, nyheter som du inte hittar någon annan stans får du av oss.

Redaktioner i Värmland, Dalsland och Skaraborg

Varje mediehus har sin egen redaktion och storleken på redaktion varierar från titel till titel.

Vi har redaktioner på flera ställen i Värmland, Dalsland och Skaraborg. NWT som har flest prenumeranter och läsare har störst redaktion och på huvudkontoret i Karlstad finns reportrar, fotografer, redigerare, webb-redaktörer, redaktörer för nöje, kultur familj, nyhetschefer, bildbehandlare, ledarskribent, redaktionschef och chefredaktör. Till NWT:s redaktion hör även lokalredaktörer i Torsby, Årjäng och Hagfors.

På de andra mediehusen består redaktionerna av lokala chefredaktörer samt multijournalister, det vill säga reportrar som skriver, fotograferar och när det behövs, även spelar in webb-tv. De lokala redaktionerna fokuserar på sitt respektive geografiska område. Filipstads-Tidning är världsmästare på nyheter från Filipstad. Säffle-Tidningen är bäst på nyheter från Säffle. Och så vidare.

Våra redigerare och webb-redaktörer jobbar för och med samtliga NWT Medias titlar.

Arbetet på våra redaktioner är speciellt. Ingen dag är den andra lik och många gånger börjar vi i princip från noll. Nyheter är en färskvara och en bra nyhet ska oftast ut så snart det bara går, digitalt först och sen i print. Granskningar och större reportage tar längre tid att arbeta fram och då finns det en plan för när jobben ska publiceras.

Vi jobbar gärna i team, för att få en så bra slutprodukt för läsaren som möjligt. Redan på idéstadiet diskuteras frågor som bildkomposition och layout, åtminstone inför större jobb.

Så mycket vi kan är vi ute på fältet och möter människor vi skriver om och för. Människor som drabbats av ett politiskt beslut, människor som kommit i kläm, människor som gjort något kul och annorlunda.

Journalistik måste beröra. Det är då vi gör skillnad.

Läs mer om våra titlar här.

Lär känna våra medarbetare!

Få en inblick hur det är att jobba på NWT Media. Få en inblick hur det är att jobba på NWT Media.