Tryckeri

Om NWT Medias tryckeri

I vårt tryckeri jobbar personal inom flera olika arbetsmoment: Repro/prepress, Tryckpress och packsal. De olika momenten kan du läsa mer om nedan. Arbetet i tryckeriet sker främst kvälls- och nattetid för att tidningarnas innehåll ska hinna bli klart och vara så färskt som möjligt när tidningen levereras till läsarna på morgonen. Utöver tidningarna inom NWT Media trycks även tidningar och reklamblad åt andra bolag.

På tryckeriet jobbar personalen skiftgång vilket innebär att några går in tidigare vissa dagar då det är många titlar som ska tryckas.

Repro / Prepress

Till repro/prepress skickas färdiga PDF:er från redigeringen på redaktionen. Reproavdelningen har därför kontinuerlig kontakt med redigeringen under kvällarna. PDF-filerna tas emot av repron och de skapar då tryckplåtar i aluminium. Plåtarna bearbetas i våra CTPer (computer to plate) där tryckplåten belys av laser och senare går in i ett rengöringsbad för att tvätta bort den ytan som inte blivit belyst. Till varje sida produceras fyra plåtar, en för varje färg Cyan, Magenta, Yellow, Black, tillsammans skapar de fyra färgerna den korrekta färgen på bilderna i tidningen.

Tryckeri: repro/prepress

Därefter går det vidare till en bock och stansmaskin som stansar och bockar plåten så den går att montera i tryckpressen. Därefter sorteras tryckplåtarna för respektive tidning / sida / färg (cmyk) som sedan tryckarna hämtar för att montera i tryckpressen.

Arbetsuppgifterna för personalen som jobbar på repro består av att kontrollera PDF sidorna som skickas från redaktionen samt resultatet på tryckplåten efter framkallning. De ser även till att fylla upp med tryckplåtar, samt underhåll och rengöring av valsar med mera.

Pressen / tryckeriet

Pressförare kallas personen som sköter tryckpressens hastighet, inställningar och ser till att allt i pressen fungerar som det ska. Det är även pressförararen som godkänner att tidningen är ok att släppa till kund. Att lära sig köra tryckpressen tar ca 3 år.

När man börjar som ny i tryckeriet jobbar man huvudsakligen med att montera tryckplåtarna i tryckpressen samt förebyggande underhåll av maskinen. Förebyggande underhåll är viktigt och något som produktionspersonalen lägger mycket tid på.

Plåtarna i pressen monteras utifrån vilka tryckverk samt rullbredder som ska användas på respektive tidning. Formaten varierar från 4 sidor upp till 128 sidor. När man monterar plåtarna så är det viktigt att rätt tidning, sida, färg sitter på rätt plats i tryckverket.

Färgvärden skickas från repro till pressen för att få dom bästa förutsättningarna för korrekt färgbalans i tidningen. För att få korrekt färg och fuktbalans ställer man in detta och vid större tryckningar kontrollerar personerna i tryckeriet kontinuerligt att korrekt färg och fuktbalans behålls under hela tryckningen.

De stora och tunga pappersrullarna placeras i tryckpressens rullställ med hjälp av vårt robotsystem. När pappret är monterat i rullstället fäster man den nya rullen i den gamla genom en speciell tejpning och på så vis kan produktionen fortsätta även när den första rullen tagit slut. Byte av rulle sker automatiskt under tiden som tryckpressen är i drift.

Tryckeriet

Under tryckningen sköter pressföraren register på tidningen. Det innebär att man kontrollerar och korrigerar så att det inte blir misspass och dåligt tryck i tidningen. Misspass uppstår när de fyra plåtarna inte trycker på samma ställe och korrigering behöver då göras. Till sin hjälp har de kamerasystem i tryckverken. När pressföraren anser att trycket är bra så släpps tidningen vidare till packsalen där paketering sker.

Packsalen

Packsalen är slutstationen i vårt tryckeri innan tidningarna går vidare till distribution via NWT direkt. I packsalen paketeras tidningarna i buntar utifrån hur många tidningar som ska till respektive ort, detta håller systemet koll på men stickprover görs av personalen för att säkerställa att det blir korrekt. Ibland läggs reklammaterial med i tidningen, detta görs då i packsalen. Det kan antingen vara material som tryckts i vårt tryckeri eller material som vi får levererat utifrån.

Tryckeri - Packsal

Viss upplaga går med posten och adresseras till respektive person eller företag. Detta material behöver kvartfalsas, vilket innebär att man viker tidningen en gång för att sedan skriva en adress på tidningen med hjälp av en inkjet-skrivare.