Sponsring och samarbete

Om oss

NWT Gruppens sponsringsarbete sker genom dotterbolaget NWT Media AB.

NWT Media är ett av Sveriges ledande mediehus som genom 16 lokala varumärken levererar lokal journalistik via sajter, appar och printprodukter. Utöver den lokala journalistiken hjälper NWT Media företag med medierådgivning, strategi och produktion av annonser, filmer och kampanjer. NWT Media levererar också bredband.

Syfte med sponsring

Sponsring är en viktig del i NWT Medias verksamhet på de orter vi verkar i Värmland, Dalsland och Skaraborg. NWT Media vill arbeta för att skapa livskraftiga samhällen för kommande generationer och bidra till en positiv utveckling i dessa områden. Vår sponsring ska vara lokal, gynna medborgarna och uppmuntra goda initiativ inom NWT Medias utgivningsområden.

Sponsringen ska ligga i linje med våra värderingar och vår marknadsföringsstrategi och vara till nytta för oss och för våra samarbetspartners. Att synas tillsammans med lokala föreningar och starka varumärken är en viktig del av vår totala marknadsföring.

All sponsring ska antingen generera affärer, goodwill, mervärde för prenumeranter eller innehåll.

Våra värderingar

Våra samarbetspartners måste dela och stå upp för våra värderingar som baseras på ansvar, oberoende, yttrandefrihet, lokal närvaro, jämställdhet, mångfald, hållbarhet och tolerans samt ta avstånd från alla former av diskriminering, droger eller annan brottslighet.

Vad sponsrar vi?

Sponsringen ska rikta sig till registrerade föreningar, organisationer eller klubbar. Vi sponsrar breda verksamheter inom idrott, hälsa och kultur, där vi når många människor och prioriterar sponsring som gynnar ideell verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar. Sponsring kan också innebära att vi bidrar till välgörenhet genom lokala organisationer.

Så jobbar vi med sponsring inom NWT Media

Inom NWT Media finns en grupp som behandlar sponsringsförfrågningar. Gruppen består av medarbetare från olika delar av verksamheten.

Förfrågningar

Förfrågningar tas emot via formuläret, vid eventuella frågor kontakta:

Fyll i formuläret

Kontaktperson

Aktivitet