Buss-TV

Buss-TV i Karlstad


Förmedla ditt budskap med hjälp av Buss-TV på stadsbussarna i Karlstad.

Mörkare och kallare dagar kommer med hösten och vintern, de som pendlar och vanligtvis cyklar till jobbet eller skolan vänder sig nu till den varma bussen som transportmedel. Bli en del av deras dagliga resa, annonsera med frekvens och bygg starka relationer.

När du väljer att annonsera på bussarna i Karlstad kommer du att nå ut med ditt budskap till 135 000 resor/kontakter i veckan. Din film syns i en slinga var 10:e minut. Varje film är 20 sekunder lång och ljudlös.

Om Karlstadsbuss

  • Drygt 7 miljoner resor 2019.
  • 66 bussar.
  • 217 skärmar.
  • 5 av 10 Karlstadsbor åker buss minst en gång per månad.
  • En snittresa är 12,5 minuter – filmslingan 10 minuter.

Källa: Karlstadsbuss

89% av resenärerna är nöjda eller mycket nöjda med sin senaste resa, en toppsiffra för femte året i rad!

Källa: Karlstadsbuss

En bred räckvidd

Buss-TV är ett effektivt medium som har möjligheten att nå ut till en bred målgrupp.

Stapeldiagram med rubrik "Ålder bussresenärer". Staplarna visar att 48% är skolungdom upp till 19 år, 9% är ungdom 20-25. 29% vuxen 26-64 år. 4% student 26-64 år. 10% Senior.

Karta över busslinjerna som trafikeras av Karlstadbuss.