Nativeannonsering

Förmedla budskapet i berättelseform

Med nativeannonsering förmedlar ni ert budskap i berättelseform med innehåll som informerar, engagerar eller utbildar läsaren. Eftersom ni förmedlar en berättelse om er produkt eller tjänst, ger det mervärde för läsaren och generar hög effekt på ert budskap. Det är lättare att minnas bilder, namn och information när det sätts in i en berättelse, vilket ökar chanserna att kunden väljer just er. Nativeannonsering gör sig väldigt bra för er som vill bygga en stark employer branding.

Din nativeannons passar lika bra i tidningen som på webben. Se våra exempel nedan.

Innehåll är viktigast

Bra innehåll ger värde till ditt varumärke

Ni förmedlar den känslan ni vill att era kunder ska få genom att ge er berättelse. När kunden har fått en känsla kopplat till ert företag leder det till ökad varumärkeskännedom, personligare kontakt och större chans att man väljer er vid köpbeslut.

Nå din målgrupp

Vi hjälper dig

Du har kunskapen och kan berättelsen om ditt företag och mycket om dina kunders behov. Vi kan hjälpa dig att hitta bra vinklar och skriva intressanta texter för din målgrupp.

I tidningen – Naturlig del av informationsflödet.

Med en nativeannons i tidningen når du många och brett. Er text är utformad som en artikel men innehållet är markerat som annons och med vilket företag som är avsändare.

Precis som på webben får ni chansen att berätta en historia som gör att ni får längre tid med läsaren än med en vanlig annons. Det blir en naturlig del av informationsflödet.

Nativeannonsering i papperstidningen

Produktion av nativeannonsen kan ske på två olika sätt:

1. Innehållet produceras av annonsören själva (i samråd med producent).

2.  NWT Media producerar innehållet utefter annonsörens önskemål, produktionskostnad tillkommer. För mer information och prislista, kontakta oss.

Förmedla ert budskap i en berättelseform som engagerar

Kontakta oss så hjälper vi dig med idéer samt bild och text!