Hjo Tidning

Om Hjo Tidning

Hjo Tidning är en två-dagars tidning som kommer ut tisdagar och fredagar. Dagligen uppdaterar tidningen på hjotidning.se och håller dig välinformerad om vad som händer i Hjo med närområde – i såväl stort som smått.

Upplagan är 1 600 ex (enligt TS helår 2019).

Redaktionschef är Lars-Ola Carlén och ansvarig utgivare Peter Henriksson.