Provinstidningen

Om Provinstidningen

Provinstidningen Dalsland är en tre-dagars tidning som kommer ut tisdagar, torsdagar och lördagar. Dagligen uppdaterar Provinstidningen sin nyhetssajt med senaste nytt i utgivningsområdet Åmål med omnejd.

Upplagan är 3 200 ex (enligt TS helår 2019).

Chefredaktör och ansvarig utgivare är Elinor Thuresson.

Historia

När Provinstidningen Dalsland startades 1911 av Axel R Olson, fanns redan konservativa Åmåls-Posten som dominerade tidning i Åmål. Axel R Olson var liberal lokalpolitiker och starkt engagerad i nykterhetsrörelsen, vilket avspeglades i Provinstidningens åsiktsspalter. Under ett halvsekel kämpade de två tidningarna om läsare och annonsörer.

Provinstidningen blev så småningom den större tidningen och 1958 kunde Åmål-Tidningen (Åmåls-Posten hade bytt namn 1927) inte längre fortsätta verksamheten. Under några år fortsatte emellertid ÅT att publiceras som ett par lokalsidor i NWT.

Som ensam lokaltidning har Provinstidningen sedan dess en helt dominerande ställning i Åmålsområdet.

Provinstidningen Dalsland var i grundarfamiljen Olsons ägo till 1976. Då övertog Sune Tholin genom sitt bolag Tholin & Larsson-Gruppen AB tidningen och PD blev partipolitiskt obunden. Tholin har därefter varit tidningens ledning.

Efter ett kort mellanspel med Alingsås-Kurirens Förvaltnings AB som delägare, såldes Provinstidningen Dalsland 2013 till Nya Wermlands-Tidningen AB.