Säffle-Tidningen

Om Säffle-Tidningen

Säffle-Tidningen är en tre-dagars tidning som kommer ut tisdagar, torsdagar och lördagar. Varje dag uppdateras saffletidningen.se med de senaste lokala nyheterna från Säffle, Åmåls och till viss del Grums och Årjäng med omnejd.

Upplagan är 4 100 ex (enligt TS helår 2019).

Chefredaktör och ansvarig utgivare är Nathalie Forsström.

Historia

Den 1 november 1894 utkom Seffle-Tidningen med ett första provnummer. Det var inte bara första numret av den tidningen utan även första numret av en lokaltidning i Säffle någonsin. Men när väl Johansson vågat sig på projektet, var en konkurrent – Seffle-Posten – ute i tryck redan tre veckor senare!

Dock lyckades Seffle-Postens C.A. Fahlgren och hans två reportrar hålla konkurrenten stången endast i några få månader innan de fick se sig besegrade.

Näste konkurrent blev Wermlands Läns Annonsblad och den lyckades så bra att den köpte upp Seffle-Tidningen 1902. Namnet behölls, men som nye ägaren och boktryckaren C.A. Berg uttryckte det i första numret: ”andan, innehållet och formatet äro Annonsbladets…

1925 skedde ytterligare en sammanslagning – det nya namnet blev en kombination av de två tidningarna samtidigt som stavningen ändrades: Säffle-Tidningen Västra Värmland blev det nya.

Det är än i dag tidningens fullständiga namn, eftersom det behölls då Nya Wermlands-Tidningen gick in som ny ägare 1944.