Tryckeriet får Svanenlicens

Tryckeriet får Svanenlicens

NWT Media har i många år haft ambitionen att minska
verksamhetens negativa miljöpåverkan. Efter en tid av målmedvetet arbete kan vi nu berätta att vårt tryckeri har mottagit Svanenlicens – Nordens officiella miljömärkning.

Vi är glada över att kunna ta ett viktigt steg fram i vårt arbete för hållbar utveckling.

Svanen

Ett Svanenmärkt tryckeri har ett helhetsperspektiv på sin miljöpåverkan. Det handlar om att utnyttja resurserna på bästa möjliga sätt och ersätta förorenande och hälsoskadliga kemikalier med bättre alternativ (Svanen, 2020).