Därför ska du ha en grafisk profil!

Vad är en grafisk profil?

En grafisk profil är en typ av handbok som innehåller alla grafiska delarna i ditt företags visuella kommunikation. Man brukar säga att en grafisk profil ska bestå av tre grundelement –  logotyp, färger och typsnitt. Det kan även förekomma bonuselement så som bildmanér och grafiska element.

Profilen ska hjälpa ditt företag att hålla en röd tråd genom all grafisk produktion. Den ska spegla vad ditt företag står för och hur ditt varumärke ska uppfattas. Utan en grafisk profil kan det visuella uttrycket göra att företaget upplevs som rörigt. Är den däremot tydlig och sammanhängande kommer ditt företag uppfattas som seriöst och din målgrupp kommer att känna förtroende för ditt varumärke.

Varför är den bra att ha?

Genom att ha en välarbetad grafisk profil kommer arbetet med din marknadsföring bli mer tydlig och effektiv. Du kommer spara tid eftersom du inte behöver uppfinna hjulet varje gång, utan du kommer ha mer tid att göra bra innehåll. En konsekvent grafisk kommunikation skapar igenkänning hos dina kunder som snabbt uppfattar ditt varumärke i alla typer av kanaler, så som sociala medier, trycksaker, webbsida med mera.

Hur går vi tillväga?

Marknadsföringen ska spegla ditt företags vision och attrahera din målgrupp. När vi på NWT media påbörjar ett samarbete börjar vi med att fastställa vad ditt företag vill säga, hur och till vem. Dessa insikter kommer sedan användas som utgångspunkt för den som ska göra den grafiska profilen.

Några enkla frågeställningar som du kan fundera på inför ett möte med oss:

Verksamheten

Börja med det grundläggande i ditt företag. Beskriv med enkla ord vad ditt företag erbjuder och till vem. Beskrivningen kan se olika ut beroende på vad det är för verksamhet. Den kan vara lång eller kort, men det viktiga är att få med det väsentliga – vad företaget erbjuder och till vem.

Målgrupp

Ta reda på vilken din primära målgrupp är. Sätt gärna upp några persona där du försöker beskriva din målgrupp mer i detalj. Du kan även ha med en eller flera sekundära målgrupper.

Värdeord

Företagets värdeord ska beskriva ditt företags grundläggande värderingar med ca 3­-5 ord. Allt detta ska lägga grunden i din grafiska profil.

Hur ofta bör man uppdatera den?

Det är bra att regelbundet se över din grafiska profil. Utvecklingen idag går snabbt framåt och därför är det klokt att anpassa din grafiska profil till de kanaler den ska finnas i.

Gör du stora förändringar i ditt företag som påverkar värderingar eller vision, kanske det är dags för en helrenovering av din grafiska profil. Men oftast räcker det med att uppdatera vissa delar såsom att modernisera färgskalan eller anpassa typsnitt. Kom ihåg att det är helheten som är viktig.