Platsannonsering, så kan du tänka!

Utmaningen med kompetensförsörjning

Många potentiella kandidater söker inte aktivt

Vi vet att det är svårt att rekrytera idag, det kan kosta mycket pengar och ta lång tid. Därför är det viktigt att genom smart platsannonsering nå ut till dem som kan tänkas passa för jobbet. Idag är det många som kan tänka sig att byta jobb men som inte är aktivt sökande. En undersökning på LinkedIn visar att ungefär sju av tio är kandidater är passiva i sitt sökande. Medans hela nio av tio potentiella kandidater är öppna för att byta jobb om rätt tjänst dyker upp.

Räckvidd är grunden i all annonsering

Nå både aktiva och passivt sökande genom att annonsera din rekrytering i räckviddsmedia. När du annonserar genom NWT Medias nyhetskanaler når din annons i snitt 60 procent av den lokala befolkningen. Att synas i den trygga kontext som lokal nyhetsmedia erbjuder så kan även förtroendet för företaget öka. Vilket i sin tur kan stärka arbetsgivarvarumärket.

Utöver nyhetsmedia är det en god idé att utöka annonseringen med kampanjer i sociala medier. Att dyka upp i flödet hos potentiella kandidater, såväl aktiva som passiva, stärker även det arbetsgivarvarumärket. När du utökar räckvidden ökar chansen att rätt person för tjänsten ser din annons.

Arbetsgivarvarumärket spelar roll

För att vara en attraktiv arbetsgivare behöver du arbeta aktivt med ditt varumärke. Känner en kandidat till er som arbetsgivare innan rekryteringen startar ökar chansen att den ska välja just er. Genom att proaktivt bygga en relation mellan ditt företag och potentiella kandidater brukar det underlätta rekryteringsprocessen. Ett effektivt sätt att stärka ert arbetsgivarvarumärke är genom en sponsrad artikel. Berätta om vad ditt företag gör för att de anställda ska trivas på arbetet och locka nya kandidater.

3 tips från oss!

Använd en bild på kollegor i annonsen.

Människor gillar personliga budskap och vill gärna bilda sig en uppfattning om hur en arbetsplats kan vara. Eller spela in en film där man intervjuar någon som jobbar på arbetsplatsen och som berättar hur det är.

Ha god koll på arbetsbeskrivningen.

Vad förmedlar texten i annonsen? Ringar beskrivningen in behovet och är det tilltalande för den typ av person ni vill anställa? Annars kan det vara läge att ändra för att matcha annons och rollbeskrivning.

Annonsera med räckvidd.

Kanalvalet är avgörande för hur många ansökningar ett företag får in. Det är en viktig faktor som många inte tänker på, genom att annonsera med bred räckvidd säkerställer du att du når fler möjliga kandidater och ökar möjligheten att hitta rätt kompetens.

Vill du ha hjälp med din platsannonsering?

Tillsammans gör vi en grundlig genomgång av din rekrytering och tar fram en strategi baserat på din målgrupp. Efter det kommer vi med förslag på en skräddarsydd kampanj utifrån dina behov. Allt från kanalval till det visuella utseendet. Sedan följer vi upp, analyserar, optimerar och utvärderar kampanjen.

Hör av dig!