Kundcase: Arvika Modul & Bygg AB

”Google Ads-kampanjen låg rätt i tiden”

Arvika Modul & Bygg AB är ett välkänt företag i Arvika.

Mycket av marknadsföringen går från mun till mun, berättar Anders Nylander, en av de tre delägarna.

Men för att vinna ny marknad valde företaget att satsa på en Google Ads-kampanj utanför Arvika. Blicken riktades mot Karlstad.

Arvika Modul & Bygg AB startade 2004 av Anders Nylander och Jonas Parling. Företaget har expanderat sedan dess och har nu 20 anställda. 2013 blev Oskar Widin, tidigare anställd, den tredje delägaren.

Omsättningen har ökat från år till år och i dagsläget har företaget beställningar fram till sommaren 2021. Även om företaget har mycket att göra ville ägarna utöka sin marknad och valde att öppna ett kontor i Karlstad.

Bredda sin marknadsföring

– Det var ont om tomter i Arvika, dessutom blir det lättare för kunderna att besöka oss om vi finns på plats i Karlstad, säger Anders.

I samband med att Arvika Modul & Bygg AB öppnade kontoret ville företaget satsa på en bredare marknadsföring. Efter att tidigare ha fokuserat på print-annonsering i Arvika Nyheter, valde man nu tillsammans med NWT Medias medierådgivare Jörgen Bood att komplettera denna annonsering med Google Ads-kampanj.

Jörgen förklarar varför man tillsammans med kunden valde Google Ads när företaget ville satsa på ytterligare marknadsföring.

– Kunden ville få snabb respons på om deras tankar att satsa på Karlstadsregionen var rätt. Detta tillsammans med att kunden är medveten om vikten av att synas i flera kanaler, ha rätt förväntansnivå och målsättning, gjorde att beslutet tillsammans men NWT Media landade på Google Ads.

Resultat

Anders lyfter fördelarna med att NWT Media finns nära. Han betonar vikten av den personliga kontakten med medierådgivaren, det gör processen så mycket smidigare då det alltid är nära till rådgivning och beslut. Han uppskattar verkligen de uppföljningarna som gjorts tillsammans med Jörgen, där företaget får en klar och tydlig bild på statusen på kampanjen.

– Vi behövde rådgivning eftersom vi har så mycket att göra och då var det bra att NWT Media med sin specialistkunskap alltid finns nära oss, säger han.

Att ha ett kontor i Karlstad visade sig vara helt rätt. Linus Hedenskog från Arvika Modul & Bygg AB finns på plats på Karlstads-kontoret en gång i veckan och satsningen har tagits emot mycket positivt.

– Det är självklart en fördel att Linus kan möta kunderna på plats i Karlstad, närheten till våra kunder är A och O, säger Anders.

Och Anders är mycket nöjd med att de lyssnade på rådgivningen, att de kompletterade printannonseringen med Google Ads-kampanjen, som han menar låg helt rätt i tiden.

Ett tydligt kvitto på detta får de tre delägarna varje dag. Telefonerna går varma hos Arvika Modul & Bygg AB och framtiden ser ljus ut.