Rätt budskap till rätt målgrupp

Med digital marknadsföring kan vi minska våra kunders friktion genom att göra det snabbare, enklare och bekvämare för dem att hitta samt använda oss. Det minskar dock inte vårt behov av att successivt nå fler personer för att sedan få fler att överväga oss vid köptillfällen.

Vi måste komma ihåg att räckviddsmedia (massmedier) och digital transformation inte är varandras motsatser. Båda syftar till att göra det enklare för kunden att lösa sina behov.

I spåren av pandemin har samhället fått en rejäl digital skjuts och man kan tydligt se ett förändrat kundbeteende. Det kan betyda att marknadspositionen för vissa företag har kastats om, med nya målgrupper och nya konkurrenter. Det blir viktigt att förstå hur man ska agera rätt för att på bästa sätt nå ut med sitt budskap.

I och med den stora digitalisering fokuserar många på de som är födda och uppväxta in i den digitala världen och tenderar att exkludera de som är lite äldre. Om vi verkligen vill bli mer datadrivna och kundorienterade, borde inte då den viktigaste insikten vara att veta vem vi egentligen borde sälja till? Prio ett blir att undersöka målgruppen innan man drar förhastade slutsatser.

Oftast finns din kund i flera kanaler och du behöver en mix av kanaler för att nå så många som möjligt.

Nå många, men mer specifikt!

Lär känna din målgrupp

När du funderar på vilken målgrupp du vill nå kan svaret inte vara alla. Alla är i princip samma som ingen när det kommer till marknadsföring. Du behöver vara mer specifik om du ska lyckas. Och lyckas, det vill du för marknadsföring kostar ofta pengar och tid. Öka dina chanser genom att lära känna din målgrupp!

1. Börja med att fundera på vilka kunder du har idag

Om du är nystartad så funderar du på vilka kunder du tror du kommer att attrahera. Ta hänsyn till: Ålder, kön, var de bor, hur de lever, om de har familj, vad de jobbar med, vilken utbildning de har och intressen. Samla allt i en lista, den representerar de kunder du har.

2. Nya målgrupper, fler kunder

Nu kan du göra en ny lista. Här funderar du på vilka kunder du skulle vilja ha, de som du ännu inte har idag. Högst troligt så kommer du fram till att du helt enkelt vill ha fler av samma typ som du redan har, men om du utmanar dig själv kommer du antagligen komma på fler kundtyper som du vill ha. Utgå från samma kriterier som tidigare.

3. Vad engagerar dina målgrupper?

Utifrån de kunder du har och de du vill ha så ska du nu fundera på vad du tror engagerar din målgrupp. Är det olika saker eller samma?

Vi tar ett exempel. Du har en sportaffär som är specialiserad inom cykling. Dina kunder är lite till åren, trogna sen flera år, bor i din närhet, utflugna barn, bra ekonomi, gillar friluftsliv och motion. Du vill hitta nya kunder som är en yngre generation, kan bo lite längre bort från din butik, har familj, medelinkomst och gillar friluftsliv och motion. Gemensamt här för din nuvarande kundkrets och din kommande är att det båda gillar friluftsliv och motion. Där har du ämnet som engagerar!

Ett annat tips är att följa, eller göra egna, kvantitativa eller kvalitativa studier med din målgrupp för att förstå deras drivkrafter. Exempelvis, vad är viktigt, jobbigt och roligt för ungdomar i åldrarna 15-24? Och hur är deras framtidsbild i spåren av pandemin. Ungdomsbarometern undersöker liknande frågor, som går att ta del av i deras årliga rapport.

4. Var finns dina målgrupper och hur når du dem?

Vid det här laget har du ganska bra koll på din målgrupp. Både dina befintliga och dina potentiella nya kunder. Nu måste du lista ut var de finns och hur du når dem. Här kan de skilja sig åt. Ålder, kön, geografisk position, socioekonomisk tillhörighet, utbildning och intressen spelar in. Hittar du de via trovärdiga nyhetssajter, på sociala medier, genom lokaltidningen eller har du ett kundregister där du kan maila eller sms:a ut information?

Även mediet i sig kan vara avgörande vad som ger mest effekt. Som sagt, undvik att dra förhastade slutsatser eftersom mediet kan ha olika, eller ingen alls, påverkan hos olika åldersgrupper och det kan vara värt att undersöka.
Schibsted har i samarbete med GroupMs Business Science-avdelning tagit fram en ny studie som visade på att displayannonsering är den mest effektiva mediekanalen för att nå millennials och genererar framförallt långsiktig medieeffekt. Du kan läsa mer om studien här.

5. Använd en mediemix

Så fort du har klart för dig i vilken kanal din kund antagligen finns så har du goda chanser att lyckas nå den du vill nå! Oftast finns din kund i flera kanaler och du behöver en mix av kanaler för att nå så många som möjligt.

Fundera även på vad dina kunder är i för sinnesstämning när de befinner sig i olika medier. För att få kunderna att besöka din hemsida, googla efter dig eller besöka din Facebook, måste de först veta att ni finns. Underskatta därför inte kraften i att skapa behov hos dina kunder genom räckviddsmarknadsföring och våga använda en bredd av olika medier.